Accessibility help

เมนูหลัก

พัฒนาการเด็ก

  • โดยปกติเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป จะเริ่มปรับตัวกินอาหารเหมือนผู้ใหญ่ และจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งร่างกายและจิตใจ เด็กวัยนี้สามารถกินอาหารได้ทุกอย่าง ดังนั้นจึงควรเริ่มฝึกนิสัยการกินให้กับเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ในอนาคต เช่น ไม่ยอมกินข้าว กินแต่ของไม่มีประโยชน์ กินไม่เป็นเวลา ไม่ชอบ
  • เด็กในวัยประถมคือช่วงอายุ 6-12 ขวบ เป็นช่วงรอยต่ออีกช่วงหนึ่งที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในช่วงยาเสพติดกำลังระบาด ช่วงวัยประถมนี้เป็นช่วงที่เด็กจะต้องเข้าสู่โรงเรียนในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลายเป็น
  • การเลี้ยงลูกนั้น คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้น จึงจะรู้ว่ามันยากแค่ไหน คงมีเรื่องที่จะต้องคิด จะต้องศึกษาหาความรู้กันไปเรื่อยๆนะคะ สมัยนี้จะให้เลี้ยงไปเรื่อยๆ เห็นจะไม่ได้แล้ว เพราะสังคมรอบข้าง เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เด็กๆ มีสิ่งล่อใจต่างๆ สื่อ
  • เมื่อคุณได้ยินลูกวัยประมาณ 4 ขวบ พูดคำหยาบ… ก่อนอื่นขอให้คุณถามตัวเองก่อนว่า หากลูกพูดคำพูดที่ไม่ค่อยหวานหูนั้น ท่ามกลางโต๊ะกินข้าวกับญาติผู้ใหญ่ คุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไร… คุณอาจจะดุเขาด้วยเสียงดัง (ห้ามพูดคำๆนี้นะ)…
  • นักวิชาการทั่วโลกยืนยันชัดเจนว่า นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะทารกที่กินนมแม่จะมีโอกาสเจ็บป่วยน้อยกว่าเด็กที่ได้รับนมผสม 2-7 เท่า โดยเฉพาะระยะหลังคลอดจะเป็นหัวน้ำนม (colostrum) ซึ่งมีภูมิคุ้มกันสำหรับลูกคนที่หาไม่ได้ใน
  • การจะเลี้ยงลูกให้ฉลาดขึ้น จะต้องพัฒนาที่สมองของลูกเป็นหลัก จึงต้องทราบว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง และทำให้สมองเจริญเติบโตได้ดีและมีคุณภาพ ปัจจัยที่จะช่วยให้สมองพัฒนาได้ดีนั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 อย่าง ดังนี้