Accessibility help

เมนูหลัก

homeradio1

ข่าวประชาสัมพันธ์ |

 ฟังรายการวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัว ผ่านทางเวบไซต์ได้ที่  www.homeradio1.com

บก. ชวนคุย

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์ความรุนแรงอื่นๆ

เรื่องเล่าครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว สสส. จัดกิจกรรม “พ่อลูก....ผูกพัน” แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทพ่อ ในครอบครัว สู่การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โดยได้เชิญตัวแทนพ่อตัวอย่าง 3 ครอบครัว จากชุมชนร่มเกล้า และพ่อดีเด่นแห่งพูนสินธานี 3 ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาเครือข่ายครอบครัวลักษณะเฉพาะ มาร่วมพูดคุยและให้กำลังใจในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยพ่อตัวอย่างทั้ง 3 คนได้เลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดี ไม่เคยคิดท้อแท้ แม้บางคนจะมีลูกเป็นเด็กพิเศษ นอกจากนี้ พ่อตัวอย่างยังอยากให้ชุมชนรักกัน ต้องการความเข้าใจไม่ใช่สงสาร ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านพูนสินธานี 3 ชุมชนร่มเกล้า กทม.

new บทความ