Accessibility help

เมนูหลัก

พัฒนาการเด็ก

  • โดยธรรมชาติแล้วเด็กในวัยนี้ยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นเขาจึงกลัวและกังวลต่อการถูกพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ทอดทิ้งไป และในรายที่กลัวมากอาจเนื่องมาจากเคยมีประสบการณ์ที่ให้ได้รู้รสชาติของการถูกทอดทิ้งมาแล้ว เช่น
  • พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กส่งผลให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวเพื่อนหรือครู ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลแก้ไขที่เหมาะสม พฤติกรรมที่ก้าวร้าวจะติดเป็นอุปนิสัยถึงวัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตครอบครัว และทาให้ไม่ประสบความสาเร็จในการทางานเท่าที่ควร สาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าว เกิดจากปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม
  • สังคมปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับการมีความฉลาดทางอารมณ์มาก แต่ก่อนถ้าพูดถึงคำว่า “ความฉลาด” แล้ว เราก็มักจะพูดถึงเรื่องไอคิวกันเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะ เป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงมานานแล้ว แต่วันนี้เพียงต้องการมาทบทวนกันอีกครั้ง ถือคติว่า เรื่องบางเรื่องถ้าต้องการให้คงความสำคัญต่อเนื่องยาวนาน ก็ต้องมีการกล่าวทบทวนและนำเสนอกันเรื่อยๆเป็นระยะ
  • การเลี้ยงลูกของพ่อแม่โดยทั่วไป มักจะมีเป้าหมายเดียวกันคือจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข แต่หลายๆ ครั้งที่เราเห็นพ่อแม่ไม่มีเวลาพอในการเลี้ยงลูก ทั้งที่ความจริงแล้วพ่อที่ความจริงแล้วพ่อแม่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเลี้ยงลูกที่ต้องคิดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเมื่อเราพร้อมจะมีลูกและเลี้ยงลูกได้ แม้จะไม่มีเวลาเพียงพอในการทำงาน
  • เพื่อส่งเสริมศักยภาพทุกด้านของลูก คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจวิธีการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เพราะในช่วงขวบปีแรกเป็นช่วงเวลาเด็กจะสามารถพัฒนาทักษะได้ดีที่สุด และวิธีง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกวันก็คือการอ่านนิทานให้เจ้าตัวน้อยฟัง มาดูเหตุผลดีๆ ที่ควรเล่านิทานให้ลูกฟัง ดังนี้
  • สสส.จับมือ สมุทรปราการ โชว์ผลงานสร้างโภชนาสมวัย พบปัญหาเด็กอ้วนเกิน-ผอม-เตี้ย เริ่มลดลง เทศบาลร่วมสนับสนุนอาหารงบสร้างโภชนาการดี เตรียมรวบรวมผลพื้นที่นำร่อง เสนอ ครม.เพิ่มงบอาหารรายหัวจาก 13 บาท เป็น 15-20 บาทต่อคนต่อวัน