Accessibility help

เมนูหลัก

พัฒนาการเด็ก

  • <p>วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป</p>
  • พัฒนาการปกติ แรกเกิด &ndash; 6 ปี แรกเกิด งอแขนขาและเคลื่อนไหวเท่ากัน 2 ข้าง ในท่านอนคว่ำ มองเหม่อ เห็นชัดเฉพาะระยะห่าง 8-9 นิ้ว