Accessibility help

เมนูหลัก

พัฒนาการเด็ก

  • สสส.จับมือ สมุทรปราการ โชว์ผลงานสร้างโภชนาสมวัย พบปัญหาเด็กอ้วนเกิน-ผอม-เตี้ย เริ่มลดลง เทศบาลร่วมสนับสนุนอาหารงบสร้างโภชนาการดี เตรียมรวบรวมผลพื้นที่นำร่อง เสนอ ครม.เพิ่มงบอาหารรายหัวจาก 13 บาท เป็น 15-20 บาทต่อคนต่อวัน
  • แม้ว่าสังคมของเราก้าวหน้าไปมาก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า วัฒนธรรมเรื่องการแสดงออกระหว่างชายหญิงนั้น ยังฝังรากลึกอยู่ในใจคนไทย ถึงแม้ว่าเป็นพ่อเป็นลูก ด้วยเหตุนี้อาจทำให้คุณพ่อส่วนใหญ่เมื่อลูกสาวโตขึ้น จะค่อยๆห่างจากลูก เพราะวางตัวไม่ถูก ไม่เข้าใจ หรือคิดว่าลูกสาวกับแม่น่าจะคุยกันได้ง่ายกว่า
  • หลังจากที่ผ่านชั้นอนุบาลเข้าสู่วัยประถม ทุกเช้าลูกของคุฯเป็นต้องหงุดหงิด บ่นอุบอิบเป็นหมีกินผึ้ง ไม่เอา ไม่ไปโรงเรียนไม่เอา ไม่อาววว หนูไม่ไป....นี่คือคัมภีร์แนะนำวิธีรับมือที่คุณแม่อยากรู้
  • คำพูดแบบไหนที่ลูกๆ อยากได้ยินจากปากพ่อแม่ ซึ่งแค่อันดับแรกก็จี๊ดแล้ว คือพูดด้วยน้ำเสียงอันไพเราะอ่อนหวานน่าฟัง ไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะคะ จากการศึกษาวิจัยเขาสรุปเป็นประเภทของกลุ่มคำเอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียว
  • บ่อยครั้งที่ลูกๆ ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความดื้อรั้น เล่นซนจนทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือข้าวของเสียหาย ไม่ตั้งใจเรียน ฯลฯ แล้วพ่อแม่ก็ลงโทษเด็กด้วยการตี โดยเชื่อว่าวิธีดังกล่าวจะทำให้ลูกเชื่อฟังได้
  • นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ จิตแพทย์เด็ก และรองประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ให้ความเห็นว่า “โดยปกติเด็กๆ ควรดูทีวีวันละครึ่งถึง 1 ชม. เท่านั้น แต่ปรากฏว่าเด็กเราดู 3-5 ชม. ซึ่งการดูทีวีมากๆ นั้นจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ทางร่างกายคือ สายตาสั้น สมาธิสั้น ไอคิวลดลง ความคิดสร้างสรรค์น้อยลง ส่วนด้านจิตใจนั้นส่งผลถึงอีคิว การควบคุมอารมณ์ อีกทั้งการรู้จักประหยัดอดออมเสียไป ไม่ยอมช่วยพ่อแม่ทำอะไร ความรุนแรงเพิ่มขึ้น เกิดการเลียนแบบที่จะใช้ความรุนแรงเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหา เด็กจะชินชากับความรุนแรง และส่งผลให้เด็กลดความยับยั้งชั่งใจในการกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ เมื่อโตขึ้น”