Accessibility help

เมนูหลัก

โรงเรียนลูก=โรงเรียนเรา 1

video unavailable

               โรงเรียน ลูก = โรงเรียนเรา" คือ การรวมพลังกันของเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มองเห็นการเชื่อมพลังระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครู ที่มีความรักลูกสุดหัวใจ พร้อมที่จะสรรสร้างกิจกรรมดีดี เพื่อเกิดการเรียนรู้และนำพาไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย และลูกของเขาก็คือลูกของเรา

ไฟล์แนบขนาด
โรงเรียนเรา.mpg96.52 MB