Accessibility help

เมนูหลัก

วัฒนธรรม

  • <p>&quot;การแต่งงาน หมายถึง การที่ชาย-หญิง มีความรักใคร่ต่อกันจนสุกงอม และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตร่วมกัน เป็นครอบครัวอย่างสามีภรรยา&quot;</p>