Accessibility help

เมนูหลัก

การศึกษา

  • สถาบันรามจิตติเผยผลสำรวจ แม่กับการเลี้ยงลูกวัยรุ่น ระบุยากกว่าสมัยก่อนเยอะ ทั้งปัญหาค่าครองชีพ อิทธิพลสื่อ เพื่อน ถามหาพ่อไปไหนทำไมไม่ช่วยเลี้ยงลูก ขณะที่หนัง-ละครขายความรุนแรงก็ทำให้เด็กซึมซับได้ง่าย "แม่จ๋ากอดลูกหน่อย" คือคำขอของลูกในวันแม่
  • แพทย์เตือนว่าการใช้แท็บเล็ตเป็นเวลานานเกินไปอาจส่งผลให้เด็กสายตาเสีย อีกทั้งยังกระทบต่อสุขภาพจิต คณะแพทย์ของสถาบันการแพทย์ชั้นนำในจีน เปิดเผยว่า การปล่อยให้เด็กเล่นคอมพิวเตอร์พกพา หรือ แท็บเล็ตเป็นเวลานานเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อสายตาของเด็ก โดยจะทำให้เกิดอาการสายตาอ่อนล้า และทำให้สายตาสั้น
  • ถ้าการบ้านเข้ามาควบคุมชีวิตทั้งตอนกลางคืนและวันหยุด จนลูกเริ่มเข็ดขยาดที่จะไปโรงเรียนและรับการบ้านเพิ่มมาอีก คุณจะทำอย่างไร...มีผลวิจัยและผลจากการสัมภาษณ์นักการศึกษา ผู้ปกครอง และเด็กๆ ในสหรัฐอเมริกา ที่จะตอบปัญหาเกี่ยวกับความกังวลใจเรื่องการบ้านของลูกเราได้
  • ช่วงปิดเทอมของลูก ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโต คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่นิยมส่งลูกไปเรียนพิเศษเสริมวิชาตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ โดยให้ลูก เลือกวิชาที่เรียนอ่อนในโรงเรียน อาทิ คณิต ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีวะ ฯลฯ แต่ยังมีอีกวิชาหนึ่งค่ะ ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เรียกได้ว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลการเรียนในรายวิชานี้นักทั้งเด็กและผู้ปกครอง ถูกแล้วค่ะ “วิชาพลศึกษา” หรือวิชาการกีฬาทั้งหลายแหล่
  • ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน ให้บุตรหลานเข้าเรียน และความคาดหวังของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้
  • การศึกษาที่หลายหลาย..ทางเลือกหากมีความประสงค์จะจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลย ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางแนวปฏิบัติการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้เป็น