Accessibility help

เมนูหลัก

โรครอบโลก

  • อาการซึมเศร้าเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการฆ่าตัวตาย ฉะนั้น การป้องกันการฆ่าตัวตายก็คือ การป้องกันมิให้เกิดภาวะซึมเศร้า ซึ่งทำไม่ได้เสมอไป สิ่งที่ทำได้แน่นอนที่สุดก็คือ การบำบัดอาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วนั้นให้ทุเลา หรือให้หมดไป ความเศร้าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในชีวิต มนุษย์ทุกคนต้องเคยผ่านมา เพราะความเศร้าเกิดจากความผิดหวัง, ล้มเหลว, หรือสูญเสีย นี่เป็นประสบการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ อาจจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างอื่นอีกมาซ้ำเติม ที่ทำให้เกิดความเศร้า เช่น
  • โรคไบโพลาร์ หรือที่เรียกว่าโรคอารมณ์สองขั้ว หรือที่ชาวบ้านเรียกคุ้มดีคุ้มร้าย เป็นโรคทางจิตเวชที่แสดงอาการและพฤติกรรมผิดปกติจากอารมณ์ มีอาการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงอารมณ์พุ่งสูง (Mania) จะร่าเริง กล้า มีพลังมาก มั่นใจในตัวเองสูง ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สลับกับช่วงอารมณ์ดิ่งเศร้า จะเบื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่มีความสุข มองเห็นตัวเองไม่มีคุณค่า...พบโรคนี้ได้ถึงประมาณ 1.2% ของประชากร นั่นคือในประเทศไทยมีผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 7 แสนคน ส่วนใหญ่เริ่มเป็นในช่วงอายุ 15-24 ปี แต่สามารถพบได้ตั้งแต่เด็ก 5-6 ขวบ จนถึงวัยชรา 80 ปี
  • ผลการวิจัยจากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารด้านกุมารเวชศาสตร์และเวชศาสตร์วัยรุ่น พบความเชื่อมโยงระหว่างการรับควันบุหรี่มือสองและการเกิดปัญหาทางจิตในเด็ก เป็นต้นว่าอาการไฮเปอร์แอคทีฟ และปัญหาด้านพฤติกรรมไม่ดี
  • หลายคนคงสงสัยทำไมฉี่หอมถึงกลายมาเป็นชื่อของโรคได้ โรคฉี่หอม หรือ Maple Syrup urine deseed ( MSUD ) นั้นเป็นโรคในกลุ่มพันธุกรรมเมตาบอลิค เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ (DNA) ที่ร่างกายไม่สามารถย่อยกรดอะมิโน (โปรตีน) ที่เกินความต้องการของร่างกายได้
  • มีรายงานว่าเด็กญี่ปุ่นจำนวนมากมีอาการของ Hikikomori Syndrome มาตั้งแต่ปี ๑๙๙๖ นอกจากญี่ปุ่น ยังพบรายงานเกี่ยวกับเด็กที่มีอาการคล้ายคลึงกันนี้จากประเทศเกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่กล่าวมาล้วนเป็น
  • ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทุกคนให้ความสำคัญ เพราะนับวันอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ สำหรับประเทศไทย ขณะนี้สภาพอากาศร้อนจัดกว่าทุกปี ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหลายโรค เช่น โรคในระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปซึ่งเกิดบ่อยที่สุด แต่โรคที่มีการพูดถึงกันน้อย คนเป็นบ่อยช่วงหน้าร้อนคือ "โรคฮีทสโตรก" หรือ "โรคลมแดด" (Heat Stroke) แต่บางที่ก็เรียกว่า "โรคอุณหพาต" หรือ "โรคลมเหตุร้อน" นั้นเอง