Accessibility help

เมนูหลัก

การสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว

  • ปัญหา "แม่วัยรุ่น" ตั้งครรภ์ไม่พร้อมนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ด้วยปัจจัยทางสังคมในด้านต่างๆ เราจึงควรเรียนรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยลดจำนวนแม่วัยรุ่นให้ลดน้อยลง
  • "ลูกใครชอบเล่นเกมบ้าง" เมื่อถามคำถามนี้ คุณพ่อคุณแม่จำนวนมากทีเดียว คงตอบว่าว่า “ใช่” ซึ่งก็เป็นพฤติกรรมปกติของเด็กยุคนี้ ที่ชอบเล่นเกมในเวลาว่าง เพื่อความสนุกสนาน คลายความเหงา และยังมีเรื่องคุยกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนได้ เกมคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาสู่เด็กๆ โดยเริ่มต้นจากการที่ทุกบ้านต้องมีคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการศึกษา การสื่อสาร
  • คนติดพนันฟุตบอลไม่เหมือนคนติดเหล้า หรือติดยาเสพติด ที่มองปุ๊บก็จะรู้ปั๊บเลยว่าคนคนนี้มีปัญหาแล้วแน่ๆ แต่แม้ว่าดีเอ็นเอไม่ปรากฏอยู่บนหน้า ก็ยังพอมีอาการแปลกๆ ให้เห็นกันอยู่บ้าง ลองมาสังเกตดูกันนะว่า คุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้หรือเปล่า
  • คนไทยส่วนใหญ่ยังคิดว่าเรื่อง”เพศ” เป็นเรื่องน่าอับอาย ไม่ควรพูดถึงส่งผลให้เด็กไทยจำนวนมากไม่กล้าถาม ไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่ จึงเชื่อเพื่อน เชื่อแฟน มีความสัมพันธ์ทางเพศโดยไม่ป้องกัน ทำให้เกิดโรคติดต่อ เด็กผู้หญิงตั้งครรภ์ขณะเรียนหนังสือหรือบางคนทำแท้งซ้ำแล้วซ้ำอีก ปัญหาเหล่านี้มีทั้งทางป้องกันและการแก้ไข ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะสอนเรื่องเพศให้เด็กรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่และปัญหาของเด็กแต่ละวัยมีอะไรบ้าง
  • จากการศึกษา เรื่องสภาวะการมีบุตรของวัยรุ่น พบว่า 71 จังหวัดของประเทศไทยมีจำนวนมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตร เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) กำหนด คือต้องไม่เกินร้อยละ 10 และมีการศึกษาสาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยวัยรุ่น 3 จังหวัด คือกรุงเทพมหานคร บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามี 3 สาเหตุสำคัญ ดังนี้
  • พ่อแม่ควรทำความเข้าใจว่าการสอนลูกเรื่องการบริหารเงิน คือการใช้เงินอย่างฉลาด และมัธยัสถ์อดออมอย่างรู้คุณค่าของเงิน เพราะวินัยการใช้เงินควรเริ่มจากที่บ้าน