Accessibility help

เมนูหลัก

ข่าวครอบครัว

  • สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความสำคัญของครอบครัว เปิดตัว และรับสมัครพ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพ่อแม่" โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจและเลี้ยงดูบุตร ได้อย่างเหมาะสมตามวัย และพัฒนาการ
  • มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ขอเชิญชวน เพื่อนๆ ชาวเครือข่ายครอบครัว ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อฟื้นฟูเยียวยา ครอบครัวที่มีเด็กพิการ ของ*ศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวและอาสาสมัคร *และครอบครัวใกล้เคียง กว่า 50 หลังคาเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้จำเป็นเบื้องต้น และช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนภายหลังน้ำลด ได้ที่* * *บัญชี มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ธนาคารกรุงเทพ สาขาวงศ์สว่าง ** เลขที่**194-0-56301-6 *
  • โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา รวม 14 โรงเรียน ต้องประกาศปิดเรียนเพราะโรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งตัวอาคาร โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์สำคัญในการเรียนการสอน รวมไปถึงเด็กๆ ในโรงเรียนเหล่านั้นกว่า 2,137 คน ที่ทั้งเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนได้จมหายไปกับสายน้ำ
  • ขอเชิญชวน เพื่อนๆชาวเครือข่ายครอบครัว ร่วมกันดูแลเด็กๆ ที่ยังติดอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วม ให้ได้รับอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต โดยสามารถร่วมบริจาคได้ทั้ง เงิน และ นมกล่องรสจืด (เด็ก 1 คน ต่อ 20 กล่อง มีเด็กจำนวน 500 คน รวมทั้งสิ้น 10,000 กล่อง)
  • ทีมงานวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว จึงนำเงินบริจาคจากกระปุกออมสินในการระดมทุน "ขบวนการคนตัวเล็กโครงการ 1 ตอนน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม" เมื่อปลายเดือนตุลาคม นำไปซื้อชุดนักเรียนใหม่
  • -“พญ.ชนิกา ตู้จินดา”เผยรายการวิทยุสร้างสรรค์สำหรับเด็กยังมีอยู่น้อย เมื่อเทียบจำนวนเด็กและเยาวชนที่มีมากกว่า 1 ใน 3 พร้อมย้ำผลวิจัยถ้าเด็กได้ฟังดนตรีตั้งแต่ในครรภ์- 6 ปี โดยเฉพาะเพลงคลาสสิกจะฉลาดกว่าเด็กทั่วไป ด้านผู้จัดการเครือข่ายครอบครัว ผลักดันให้รัฐมีรายการเด็กและครอบครัวในทุกคลื่นวิทยุ