Accessibility help

เมนูหลัก

ข่าวครอบครัว

  • นางฐาณิชชา กล่าวต่อว่า เรื่องที่สนง.สลากเร่งรัดจำหน่ายหวยตู้ ได้มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพราะข้อมูลที่ทาง สนง.สลากฯบอกประชาชนไม่ได้เป็นข้อเท็จจริง แต่เป็นข้ออ้างและเบี่ยงเบนความเชื่อเท่านั้น จากนี้ เครือข่ายฯจะติดตามการทำงานของรัฐบาล และร่วมเฝ้าระวังตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดว่าใครที่ได้ประโยชน์จากการเร่งรัดนโยบายหวยตู้
  • คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศ (กมธ.) วุฒิสภา ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง "ปรัชญาและแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากเพื่อพัฒนาสังคมไทย"
  • รุมอัดคลัง!! แถเปิดหวยตู้เป็นของขวัญประชาชนรับปีใหม่ ชี้เท่ากับเปิดเสรีพนัน สูบเลือดคนไทยหาเงินเข้ากระเป๋า กระตุก “ยิ่งลักษณ์” ตระหนักความเป็นแม่ อย่าปล่อยอบายมุขพ่นพิษสังคม มอมเมาเด็กเยาวชน ส่งผลคุณภาพชีวิตต่ำ ด้าน“สภาเด็กฯ” ซัดปีใหม่คนไทยอยากได้ของขวัญพัฒนาชีวิตไม่ใช่อบายมุข
  • นิตยสารโฮมเดินทางมาถึงฉบับที่ 20 กันแล้ว ทางทีมงานจึงอยากทราบความคิดเห็นของคุณผู้อ่านว่าคิดเห็นอย่างไรกับนิตยสารของพวกเรากันบ้าง ช่วยกันตอบแล้วส่งมากันหน่อยนะคะ 1 ความคิดเห็นของท่านอาจมีส่วนช่วยตัดสินว่าพวกเราจะยังได้อ่านนิตยสารโฮมกันต่อหรือไม่
  • ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่มีความหมายแก่เด็กมากที่สุด เป็นที่ให้ความรัก ความอบอุ่น การเลี้ยงดู ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเด็ก เป็นสถาบันแรกให้เด็กเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคม เด็กที่ไม่มีครอบครัว จะเป็นเด็กที่ “ขาด” ----- ขาดความรัก ความอบอุ่น และการเลี้ยงดูที่ดี พัฒนาการเป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และอาจกลายเป็นภาระของสังคมในที่สุด การปล่อยให้เด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์ ซึ่งมีเด็กอยู่เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง เด็กจึงมักถูกทอดทิ้งให้อยู่ในเตียง ไม่มีคนคอยอุ้มชู หยอกล้อ ขาดโอกาสการเรียนรู้ มีพัฒนาการไม่สมวัย
  • วานนี้ (5 ก.ค.55) ที่ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ กรรมการสมาคมครอบครัวศึกษาและสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว นำเสนอผลงานวิจัยสถานการณ์ครอบครัวกับการพนัน จากกลุ่มตัวอย่าง 4,000 คน พบผลวิจัยที่น่าสนใจว่า คนไทยร้อยละ 77 เคยเล่นการพนัน การพนันครั้งแรกของคนไทยคือหวยใต้ดิน และในทุกๆ วันมีเงินพนันหวยใต้ดินหมุนเวียนถึง 9.47 ล้านบาท