Accessibility help

เมนูหลัก

วัยรุ่น

  • การที่ต้องพัฒนาตนเองแสวงหาความชอบ และความสามารถของตนเอง ทำให้วัยรุ่นต้องลองผิดลองถูกมากมาย ซึ่งทำให้บางครั้งเกิดความรู้สึกท้อแท้ขึ้นได้ การให้กำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งต่อไปนี้จะเป็นการช่วยให้กำลังใจ เพื่อทำให้เขาไม่รู้สึกท้อแท้
  • แม้ว่าสังคมของเราก้าวหน้าไปมาก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า วัฒนธรรมเรื่องการแสดงออกระหว่างชายหญิงนั้น ยังฝังรากลึกอยู่ในใจคนไทย ถึงแม้ว่าเป็นพ่อเป็นลูก ด้วยเหตุนี้อาจทำให้คุณพ่อส่วนใหญ่เมื่อลูกสาวโตขึ้น จะค่อยๆห่างจากลูก เพราะวางตัวไม่ถูก ไม่เข้าใจ หรือคิดว่าลูกสาวกับแม่น่าจะคุยกันได้ง่ายกว่า
  • เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ติดเพื่อนมาก ไปเที่ยวด้วยกัน กลับมาก็ยังโทรคุยกันอีกเป็นนานสองนาน ทำอะไรก็ติดเพื่อน ตามเพื่อน ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงว่าลูกจะไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง หรือถูกชักนำไปในทางเสียหาย
  • เมื่อลูกวัยรุ่นเกิดปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความรัก มักจะพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทั้งที่วุฒิภาวะด้านความคิดและอารมณ์ของพวกเขายังไม่พร้อมให้ตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ได้ จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตามมา ซึ่งพ่อแม่ต้องร่วมเรียนรู้พัฒนาการเรื่องความรักร่วมไปกับลูกด้วย และหลีกเลี่ยงการปฏิเสธหรือปิดการรับรู้
  • วัยโจ๋ วัยวุ่น วัยรุ่น เด็กแนว(ช่วงอายุประมาณ12-20ปี) เป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ จะเป็นเด็กเล็กๆก็ไม่ใช่ จะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เชิง ซึ่งโดยธรรมชาติของวัยนี้เป็นช่วงวัยแห่งการค้นหาตัวเอง ต้องการเป็นที่สนใจและได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ทั้งอยากเด่น อยากดัง อยากเจ๋ง อยากโชว์ ชอบทดลอง มีความเชื่อมั่นในคุณสมบัติส่วนตัวของตนเอง ทั้งการแต่งกาย การไว้ทรงผม การพูดจา ท่าทาง ชอบแสวงหาประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆให้กับชีวิต รวมถึงชอบและสนใจในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เกมส์ มือถือ ไอพอด
  • วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป