Accessibility help

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมครอบครัว

  • เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน Thailand Research Expo 2009 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัยได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้แนวคิด “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้”
  • หากถามว่าครอบครัวหมายถึงอะไร... หลายๆ คนจะนึกถึงการมีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้า แต่ในปัจจุบันคำว่า “ครอบครัว”ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่นั้น “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ถึงแม้ว่าจะมีแค่แม่กับลูก หรือลูกกับพ่อ แต่พวกเค้าก็นับว่าเป็นครอบครัวหนึ่งในสังคมไทย และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับสังคมในจังหวัดสุรินทร์เรื่องครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนโดยการสนับสนุนจากแผนงานสุขภาวะครอบครัว สสส. และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จึงได้จัดงาน “สมัชชาครอบครัวเลี้ยงเดียวจังหวัดสุรินทร์”
  • อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ คัดสรรวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ของแต่ละสถาบันมีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจอบรม ซึ่งในปีนี้เน้นการจัดอบรมวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ หรือต่อยอดเป็นอาชีพได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  • วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 เชิญร่วมงาน “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้กรุงเทพฯ” พบกิจกรรมบนเวที ในอาคารลุมพินีสถาน เสวนา ในหัวข้อ “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้กรุงเทพฯ” โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และบูธกิจกรรมภาย ในอาคารลุมพินีสถาน อาทิ การสาธิตการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNOR) โดย โรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง การจัดกิจกรรมคลินิกเพื่อนวัยทีน โดย สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร การแสดงและดนตรี
  • วันที่ 5-7 และ 11-13 มิถุนายน 2552 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ 081-689-0074 www.art4human.com ****ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น**** พบสุดยอดโปรแกรมภาพยนตร์ที่คุณต้องไม่พลาด
  • เชิญร่วมงาน เวทีรับฟังความเห็น ร่างกฎกระทรวง มาตรา 12 เพื่อการจากไปอย่างสงบ และ ร่วมเสวนา "การตายดี: กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย" วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ห้องเมจิก 3