Accessibility help

เมนูหลัก

ชีวิตคู่

  • ภาระอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของคนเราก็คือ การสร้างครอบครัวให้มีความสุข มั่นคงยืนนาน เลี้ยงดูอบรมบุตรธิดาให้มีความเจริญสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไป เมื่อครอบครัวดี สังคมก็ดี ประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย การที่จะสร้างครอบครัวให้มีความสุขสมบูรณ์ได้นั้น พ่อแม่มีส่วนสำคัญมาก เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาท และกำหนดบทบาทของคนในครอบครัวให้ดำเนินชีวิตไปตามขอบเขต หรือความคิดอ่านของคู่สามีภรรยา
  • การที่คนเราสองคนจะมาเป็นสามีภรรยากันเป็นเรื่องง่าย แต่จะให้ครองชีวิตคู่ราบรื่นยาวนานเป็นเรื่องยาก เพราะทั้งคู่ต่างก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และวัฒนธรรม ความรู้ ความคิด ความเชื่อต่างๆ เมื่อมาอยู่ด้วยกันย่อมทำให้เกิดความขัดแย้งได้เสมอ การเปลี่ยนแปลงจากชีวิตโสดมาสู่ชีวิตคู่
  • แม้จะเป็นเรื่องธรรมดาของครอบครัวที่จะเกิดความขัดแย้ง ความคับข้องใจ ความไม่เข้าใจกัน แต่ทางออกของคนก็มีแตกต่างกันไป หลายคนเลือกที่จะเงียบ หลายคนเลือกเดินหนีไปสงบสติอารมณ์ หรือบางคู่ก็เลือกการตะลุมบอน ทะเลาะกันรุนแรงหัวร้างข้างแตก ทำลายข้าวของเสียหาย ซึ่งวิธีการแสดงออกยามเกิดความขัดแย้งของคู่สามีภรรยาทั้งหลายเหล่านี้ ได้ถูกนักวิจัยของสหรัฐอเมริกานำมาวิเคราะห์ และพบความเชื่อมโยงบางประการกับปัญหาสุขภาพในระยะยาวด้วย
  • บทความนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริง ของพาเมลา ฮิลล์ เนตเติลตัน อยู่ในนิตยสารเรด บุ๊ก ซึ่งรวบรวมความผิดพลาด จากชีวิตสมรสของเธอ ชนิดกลั่นออกมาจากใจ ทำให้พอจะมีบทเรียนเล่าสู่กันฟัง เป็นอุทาหรณ์ไม่ให้คุณผู้อ่าน ก้าวพลาดอย่างที่เธอเคยถลำมาแล้ว เธอเขียนไตเติลว่า “ทุกครั้งที่ฉันแต่งงาน ฉันคิดเสมอว่า มันหมายถึงการผูกพันตลอดกาล แต่ที่ไหนได้ ฉันโชคร้าย และ
  • เกือบทุกวันที่ผมได้รับโทรศัพท์เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องปัญหาชีวิตคู่ ส่วนมากเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันและการทะเลาะเบาะแว้งกัน กลุ่มคนที่มาขอคำปรึกษาเหล่านี้แยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกอยากแก้ปัญหา คือ อยากรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาที่
  • คนเราตอนรักกันใหม่ๆ อะไรๆ ก็ดีไปเสียหมด อย่างคำที่ว่า ยามรัก น้ำต้มผักก็ว่าหวาน แต่เมื่ออยู่กันไปนานๆ ความเป็นตัวของตัวเอง กับความเคยชิน ก็เลยทำอะไรบางอย่าง ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรับไม่ได้ จนถึงขั้นต้องบอกเลิกรากันไป ดังนั้น วันนี้ จะขอบอกเล่าเก้าสิบ เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้คนรัก ต้องเลิกรามากที่สุด