Accessibility help

เมนูหลัก

ชีวิตคู่

  • บอกได้เลยว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติที่ผิดๆ อยู่ว่าการมีเซ็กส์กับคู่ของตัวเองโดยเฉพาะในเวลาที่เริ่มย่างเข้าสู่วัยทองแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ แม้ว่าในใจลึกๆ แล้วคุณจะยังคิดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนเมื่อตอนหนุ่มๆ สาวๆ นั่นแหละนะ ประมาณว่า
  • "ปัญหาของชีวิตคู่เริ่มจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน ความเครียดในแต่ละวัน การสื่อสารระหว่างคนสองคน ปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตคู่เดินทางไม่ถึงฝั่ง อีกทั้งปัจจุบันแรงยึดเหนี่ยวของความเป็นสังคมไทย ความเป็นชุมชน ความเป็นครอบครัวขยายลดน้อยลง คนเป็นอิสระกันมากขึ้น มีความเป็นไทยสากลมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนตัดสินใจแยกกันง่ายกว่าเมื่อก่อน"
  • ชีวิตคู่ คือ การเติมเต็มซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อมีชีวิตสมรสแล้ว ครึ่งหนึ่งของ ชีวิตเราจะหายไป ในส่วนที่ขาดจะมีครึ่งชีวิตของอีกฝ่ายมาเติมแต่งแห่งพื้นที่ ว่างนั้นขณะที่ครึ่งชีวิตของเราที่หาย ก็มิได้สูญสลายไปไหน มันก็ไปเติมที่ว่างของคู่เรานั่นเอง จุดมุ่งหมายของการแต่งงาน คือ การใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขมากขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้น
  • 1. กินอาหารร่วมกัน และรับฟังซึ่งกันและกัน “การกินอาหารร่วมกัน เปิดโอกาสให้สมาชิกได้พูดคุย เกี่ยวกับชีวิตของตน พ่อแม่จึงควรใช้เวลานี้ “รับฟัง ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจลูก” 2. อ่านหนังสือกับลูกเป็นประจำ “การอ่านจะปลูกฝังความสนใจใฝ่รู้ กระตุ้นพัฒนาการทางภาษา และช่วยให้ลูกอยากรู้ อยากเห็น เนื้อหาของหนังสือจึงควรเป็นเรื่องที่ลูกสนใจ”
  • ความสุขสงบในครอบครัวเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกครอบครัว เป็นความสุขที่ไม่ต้องซื้อหา นำความสดชื่นและเป็นกำลังใจ ในยามที่สภาพเศรษฐกิจมีความยากลำบาก ซึ่งทุกคนต่างได้รับผลกระทบ
  • ครอบครัวอบอุ่น คือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ การ มีครอบครัวที่อบอุ่นทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข คนที่มีครอบครัวอบอุ่นย่อมมีความได้เปรียบ เพราะสามารถ ทำหน้าที่ได้เหมาะสม และทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตดีไปด้วย