Accessibility help

เมนูหลัก

เศรษฐกิจครอบครัว

  • หากคุณเป็นพนักงานกินเงินเดือนและไม่มีรายได้อื่นที่ไหน การเก็บเงินให้ได้ปีละ 100,000 บาทค่อนข้างยากพอสมควร ซึ่งหากคุณไม่ทำในตอนนี้เวลาก็จะผ่านเลยไป ทำให้คุณไม่มีต้นทุนชีวิตที่จะไปต่อยอดธุรกิจอย่างอื่นได้เลย
  • “บ้าน” เป็นสถานที่อยู่อาศัยและพักผ่อน และโดยทั่วไปบ้านจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นเช่น หลอดไฟฟ้า โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น เตารีด และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ล้วนต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น ดังนั้นหากรู้จักวิธีใช้ หรือรู้จักเลือกซื้อก็จะช่วยประหยัดพลังงานและค่าใชจ่ายสำหรับครอบครัวได้
  • ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาจะต้องติดต่อกับสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี(ยกเว้นผู้ขอกู้ยืมรายเก่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไป จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300,000 บาท/ปี 3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
  • การประกันชีวิต คือการชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัย คือบุคคลที่ตกลงทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิตโดยอาศัยสาเหตุของการมีชีวิตหรือการตายเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินประกันชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ คือบุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตว่าจะเป็นผู้ได้รับเงินประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้รับผลประโยชน์อาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้
  • ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ เด็กของเรามีผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างในใจ ถ้าจะสร้างสังคมที่ดีให้เด็กมีอนาคตก็ต้องเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ก่อน อยู่โรงเรียนครูสอนว่า เหล้า สุรา ยาดอง ของมึนเมาเป็นสิ่งไม่ดี แต่พอกลับมาบ้านที่บ้านตั้งวง พาใช้เจ้าตัวเล็กวิ่งไปซื้อเหล้า น้ำแข็ง โซดา บุหรี่มาให้ เด็กย่อมเกิดความสับสน พอบอกว่าพ่ออย่ากิน
  • จิตแพทย์เผยผู้ที่ติดเกม-สารเสพติด-หวย-อินเตอร์เน็ต-การพนัน และแฟนมีแนวโน้มติดพนันบอลได้ ชี้ติดมากชีวิตหายนะ หนี้สินท่วมตัว ร้ายแรงขั้นถูกขู่เอาชีวิต บ้านเมืองวิกฤติอาชญากรรมเกลื่อน ระบุอาจเกิดความเครียด ซึมเศร้า และฆ่าตัวตายได้ แนะ 7 วิธีหลีกเลี่ยง เอาชนะการติดพนันบอล