Accessibility help

เมนูหลัก

ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวรุ่งอรุณ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร???
ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวรุ่งอรุณ

ประเภทองค์กร?
องค์กรอาสาสมัคร

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง?
ปี 2548

ปรัชญา แนวคิด
อะไรบ้างทำให้ครอบครัวกับครอบครัว และครอบครัวกับครูได้รู้จักกันมากขึ้น เน้นการได้สื่อสารกันระหว่างครอบครัวกับครอบครัว ครอบครัวกับครูในโรงเรียน

ความเป็นมา
?เกิดจากแรงกระตุ้นของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวด้วยที่มาช่วยกระตุ้น รวมทั้งคุณหมอพรรณพิมลซึ่งเป็นวิทยากรให้ประจำ ก็เคยพูดให้ฟังว่า ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวถ้าทำให้เกิดขึ้นได้ก็ดี รวมทั้งตัวผู้บริหารโรงเรียนรุ่งอรุณก็ให้การสนับสนุนเอื้อเฟื้อเรื่องสถานที่และอื่นๆ ให้

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
?ครอบครัวที่มีลูกอยู่ในโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในสายชั้นเดียวกัน

งานที่ดำเนินการ
?การจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหว่างพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในโรงเรียนรุ่งอรุณ

แหล่งทุน
?มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวให้ทุนในการซื้อหนังสือความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
เงินบริจาคของครอบครัวที่อยู่ในโรงเรียนตามอัธยาศัย
โรงเรียนให้การสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์และสถานที่

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
?เนื่องจากแนวคิด จึงทำให้ไม่ได้มองผลงานในเรื่องของกิจกรรมเป็นหลัก แต่เน้นเรื่องการทำอย่างไรให้เกิดเครือข่ายครอบครัว ทำให้ครอบครัวได้รู้จักกันมากขึ้น ดังนั้นหากจัดกิจกรรมแล้วมีคนเข้าร่วมมากแต่ครอบครัวไม่รู้จักกันมากขึ้น ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาประมาณ 2-3 ปี ก็คิดว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งที่ทำให้หลายครอบครัวที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และไม่ค่อยได้คุยกับครูที่โรงเรียนมาก่อนได้รู้จักกัน พูดคุยกันระหว่างครอบครัวกับครอบครัว และระหว่างครอบครัวกับครูมากขึ้น ที่สำคัญ หลายๆ ครอบครัวก็อาสาสมัครมาเป็นแกนนำในศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวด้วย จากที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้จักใครเลย เป็นตัวคนเดียวที่จุดความคิดนี้ให้กับครอบครัวและผู้บริหารโรงเรียนโดยที่ไม่ได้มีเพื่อนเป็นแนวร่วม หลังจากจัดกิจกรรมผ่านไปเรื่อยๆ ก็ได้รุ้จักเพื่อนๆ ครอบครัวอื่นมากขึ้น และชวนครอบครัวนั้นๆ มาร่วมเป็นแกนนำด้วยกัน ก็รู้สึกว่าน่าจะประสบความสำเร็จ เพราะเพื่อนครอบครัวหลายคน ณ ขณะนี้สนิทกันมาก และเด็กๆ ที่รู้จักกันอยู่แล้ว ทำให้รู้สึกว่ามีเพื่อน ไม่เบื่อ

การติดต่อ

?๙/๙ หมู่ ๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๓๓ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๕๐

?๐๒๘๗๐-๗๕๑๒-๔

๐๒๘๗๐-๗๕๑๔

เว็บไซต์ http://www.rungrote4.blogspot.com

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
10 พฤศจิกายน 2549