Accessibility help

เมนูหลัก

บ้านสวนศิลป์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร??
บ้านสวนศิลป์

ประเภทองค์กร?
เครือข่ายความคิด ที่คนคิดเหมือนกันมาเชื่อมต่อกันด้วยกิจกรรมที่แต่ละคนมีความถนัด

ปรัชญา แนวคิด ?
สังคมดีไม่มีขาย ต้องมีพื้นที่ที่ให้รวมตัวกันสร้างความดี เป็นพื้นที่ให้คนมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง ?
ประมาณเดือน เมษายน ? พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2545

ความเป็นมา??
เริ่มจากการทำงานเป็นร้านจัดสวน แล้วจึงเติบโตขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างพื้นที่ของชุมชนให้คนที่อยากมีพื้นที่ดีๆ ได้มาพบปะสื่อสารกัน

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
1.?กลุ่มครอบครัวของคนรู้จักที่ชักชวนกันปากต่อปาก
2.?เครือข่ายของเพื่อนที่ทำงานด้านครอบครัว เช่น ชมรมเรารักครอบครัว

แหล่งทุน
??ใช้หลักการพึ่งตนเองด้วยการเสียสละแบ่งปันจากชุมชน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
-?เวทีในสวน ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น
1.?ดนตรีไทยในสวน มาจากอัมพวา คลอง 15 นครนายก เป็นกลุ่มดนตรีไทยที่ไม่ได้พบปะกันระยะเวลาหนึ่งแล้วมารวมตัวกัน
2.?วงจีวันมาเปิดคอนเสิร์ตเล็กๆ ในสวน ร้องเพลงพุทธทาสเปิดดวงตา
3.?การแสดงของกลุ่มเด็กที่เปลี่ยนร่างจากดักแด้ตัวน้อยกลายร่างเป็นผีเสื้อ สื่อถึงเรื่องจิตวิญญาณของมนุษย์

-?ศิลปะในสวนที่ศิลปินเอางานศิลปะมาหาชุมชน ทำให้ชุมชนไม่ต้องวิ่งไปหาศิลปะถึงในหอศิลป์
-?เด็กในชุมชนซึ่งเป็นเด็กในสลัม ออกมาร่วมกับบ้านสวนศิลปด้วยใจอาสา ทำให้เห็นศักยภาพสุดยอดของเด็กที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่ดีมากได้ และทำให้เห็นว่าเด็กเหล่านี้ไม่ใช่เด็กด้อยโอกาส
-?การย้อมผ้าธรรมชาติ ทำให้เกิดการช่วยเหลือผู้หญิงผ่านงานผ้า และทำให้เกิดการเรียนรู้

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
ทำสิ่งใกล้ตัวและอยู่กับปัจจุบันขณะ

การติดต่อ

?79/288 ซ.4/4 หมู่บ้านสัมมากร มีนบุรี ถ.สุวินทวงศ์ เขตคลองสามวา กทม. 10510

? 02 729 4633

? 02 729 3393

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร?

?? (1) นางน้ำทิพย์ โยธินพัฒนะ

?79/288 ซ.4/4 หมู่บ้านสัมมากร มีนบุรี ถ.สุวินทวงศ์ เขตคลองสามวา กทม. 10510

? 02 729 4633

? 081 836 2754

? 02 729 3393

(2) นายพูนศักดิ์ นิโต้ ชมรมเรารักครอบครัว

(3) นางฐนิษฐา จันงาม กลุ่มปรึกษาปัญหาเพศและเยาวชน

(4) นางประไพ ทองเชิญ นักสร้างวัฒนธรรมเรื่องผ้า และนักวิจัย สกว. สวนศรีธรรมชาติ สะทิงพระ

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
29 พฤศจิกายน 2549