Accessibility help

เมนูหลัก

เผด็จ มหาตมวดี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ  นายเผด็จ มหาตมวดี
เพศ  ชาย
อายุ  46 ปี
ศาสนา พุทธ
การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานภาพการสมรส  สมรส
ชื่อคู่สมรส  สมศรี สุขขามาเจริญ
จำนวนบุตร  2 คน
อายุบุตร  15 ปี, 11 ปี
ภูมิลำเนา  กรุงเทพมหานคร
องค์กรต้นสังกัด  ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ
ตำแหน่งในองค์กร  รองประธานชมรม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ประสานงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ

แนวคิดในการทำงาน
หนักแน่น ไม่ท้อถอย

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ร่วมคิดค้นรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่บ้าน เพื่อเป็นทางเลือกให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ

สิ่งที่เรียนรู้จากชีวิตและการงาน
หลายคน หลากความคิด , เรียนรู้ไประหว่างทำงาน

ความคาดหวังในชีวิตและการงาน
อยากเห็นรูปแบบหรือสวัสดิการ ที่ดูแลเด็กพิการให้มีความสุขและยั่งยืน เมื่อผู้ปกครองเด็กพิการไม่สามารถอยู่ดูแลแล้ว

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

เลขที่ 115/10 หมู่ที่ 4 ซอย ประชาอุทิศ 33 แยก 10 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140

โทรศัพท์ 0-2693-4120
Email  p_mvadee@hotmail.com

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
31 สิงหาคม 2549

 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนี้

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ