Accessibility help

เมนูหลัก

“บ้านแม่นก” เปิดบ้านสร้างกำลังใจให้กับอาสาสมัครที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการ

“บ้านแม่นก” เปิดบ้านสร้างกำลังใจให้กับอาสาสมัครที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการ

       
                   เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่  11  มกราคม  2555  ณ   ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก  องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเด็กพิการรุนแรง   ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับอาสาสมัครที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการ 

                  โดย  คุณเสาวภา   โตสงวน หรือ แม่นก    แม่ที่มีหัวใจเข้มแข็งถึงแม้ว่าลูกจะมีความผิดปกติพิการทางสมอง  และผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก    ได้กล่าวถึงที่มาในการจัดงานครั้งนี้ว่า  “จากจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของแม่ๆ ซึ่งมีลูกพิการ  ที่รวมตัวกันเพื่อให้มีโรงเรียนสำหรับลูกๆ  เพื่อเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กพิการ  ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2548 นั้น    จากการทำงานในช่วง 1 ปีแรก ที่ผ่านมา  พบว่า  ถึงแม้จะฝึกลูกดีแค่ไหน   แต่ลูกก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนกับเด็กคนอื่น  เนื่องจากลูกมีความพิการรุนแรง   จึงได้สร้างงานอาสาสมัครขึ้นมาควบคู่ไปด้วย  เพื่อให้อาสาสมัครช่วยเหลือดูแลลูกๆ  แทนแม่ๆ  ในยามที่ไม่สบายเพื่อให้แม่ได้พักผ่อน  และในระยะยาวก็หวังลึกๆว่า  ถ้าเราไม่อยู่แล้ว จะมีคนที่ดูแลลูกแทนเราได้อย่างปลอดภัย และรักลูกเราอย่างที่เรารัก   จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อขอบคุณ  และให้กำลังใจอาสาสมัคร  พร้อมทั้งช่วยเหลือเยียวยาอาสาสมัคร  เนื่องจากในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ทุกคนก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน และนอกจากนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนงาน  กิจกรรมต่างๆในปี 2555   ทั้งกิจกรรมบำบัด การส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆในด้านต่างๆ  และการอบรมพัฒนางานอาสาสมัครให้มีความยั่งยืน  และทำงานอย่างมีความสุข”    

             พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย  ทั้งการทำบุญถวายภัตตาหารเพลและฟังธรรมเทศนาเพื่อสร้างสุขในจิตใจ   สำหรับในช่วงบ่าย สร้างความรักและการมีส่วนร่วมของเด็กๆ  ครอบครัว และอาสาสมัคร  ด้วยกิจกรรมประกวดแฟนซีเด็ก  จับสลากของขวัญ  มอบสิ่งของและกำลังใจช่วยเหลือกันและกัน

              ด้านคุณศรีประภา  อ่อนน้อม  คุณแม่น้องน้ำ ผู้พิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถทรงตัวและช่วยเหลือตัวเองได้   กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกวันแรกที่ศูนย์การเรียนรู้แม่นก ว่า  “รู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กๆ ทุกคนในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้   เห็นแล้วภูมิใจ  และคาดหวังว่า ลูกตนจะสามารถเดิน นั่ง และมีพัฒนาการดีขึ้นเหมือนเด็กๆ ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้   และพร้อมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ อย่างตั้งใจ”


           ขณะที่คุณป้าอาภร  กาญจนมณี   อายุ 72 ปี   หนึ่งในอาสาสมัคร    ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาร่วมทำงานกับศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก  ซึ่งป้าได้รู้จักกับครอบครัวของน้องเมล่อนเด็กพิการทางสมอง 1 ในครอบครัวสมาชิกของศูนย์ ฯ จนเกิดเป็นความผูกพัน  และเกิดจิตใจที่อยากเข้าร่วมดูแลเด็กๆด้วยความเต็มใจ ถึงแม้จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ  แต่สิ่งที่ป้าได้รับคือความสุขใจและคุณค่าในชีวิตที่หาไม่ได้

          ทั้งนี้คุณเสาวภา   ยังได้ฝากให้กำลังใจกับแม่ๆ ที่เผชิญปัญหาเช่นเดียวกันว่า  “ให้ทุกคนเข้มแข็ง  ถ้าเราเข้มแข็งเมื่อไหร่  ลูกเราก็จะเข้มแข็งตาม   แต่หากเราอ่อนแอเมื่อไหร่ลูกเราก็จะอ่อนแอตามเช่นกัน  ดังนั้นเบื้องต้นที่จะทำให้เราเข้มแข็งได้ ก็คือตัวเราเอง  และจะทำให้ลูกของเรามีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วย  และอยากให้สังคมภายนอกมองคนพิการในด้านบวก  ปรับทัศนคติจากความสงสารและเห็นใจ   เปลี่ยนเป็นมองด้วยความภาคภูมิใจ  ว่าเรามีความอดทน  ไม่เป็นภาระของสังคม  ให้เรารู้สึกมีคุณค่าในสังคมมากกว่าการถูกมองว่าน่าสงสาร  เพราะนั่นจะทำให้กำลังใจหายไป  และถึงแม้ว่าลูกของเราจะเป็นลูกที่พิการ   แต่ความพิการของลูกนั่นแหละ   คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด  ที่คนอื่นไม่มี” 
 
             ถึงแม้ว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะช่วยเหลือกันอย่างเข้มแข็ง   แต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  ที่ยังขาดแคลนปัจจัยในการช่วยเหลือ  โดยเฉพาะเงินทุนสนับสนุน  เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้  ไม่ได้เก็บเงินจากสมาชิก  และยังต้องช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะยากลำบากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด   รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน   

      หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือสนับสนุน  หรือเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือดูแลเด็กพิการ  สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่        http://www.cp-homeschool.com/ โทร. 081-432-7801 (แม่นก)
   
ทัศนีย์ ประกอบบุญ   ข่าว