Accessibility help

เมนูหลัก

ทิชา ณ นคร

? ? ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ?นางทิชา ณ นคร
เพศ??หญิง
อายุ??53 ปี
ความเชื่อ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ทำให้โลกไม่มีทางออก
การศึกษาสูงสุด?ปริญญาตรี
สถานภาพการสมรส หย่า
จำนวนบุตร?2 คน
อายุบุตร?28 ปี/30 ปี
ภูมิลำเนา?จ.พังงา
องค์กรต้นสังกัด?สหทัยมูลนิธิ
ตำแหน่งในองค์กร ผู้อำนวยการ

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

  • บริหารศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ที่ไม่มีกำแพง/ประตู โดยที่เด็กและเยาวชนไม่หลบหนี
  • ยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในศูนย์ฝึกฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต่อเยาวชน หรือเยาวชนต่อเยาวชน

แนวคิดในการทำงาน
??? การให้เท่ากับการได้...ให้ไปเถอะ

สิ่งที่เรียนรู้จากชีวิตและการงาน
?? ?วัยรุ่นที่ทำความผิด...ยังมีมุมมองดีๆ เรื่องดีๆ เหลืออยู่อีกมากมาย และรอการค้นพบอย่างกระวนกระวาย?

ความคาดหวังในชีวิตและการงาน?
????เปลี่ยนแปลงสถานพินิจฯ ให้เป็นบ้านแห่งโอกาสของเยาวชนที่กระทำผิด

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

?เลขที่ 103 หมู่ที่ 2
??? ต.คลองโยง? อ.พุทธมณฑล
??? จ.นครปฐม 73170

?034-246252-4

?034-246254

tr1036@djop.moj.go.th

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
??11 ตุลาคม 2549

 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนี้

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก