Accessibility help

เมนูหลัก

เชิญร่วมกิจกรรม "การทำอาหารเพื่อสุขภาพกายและจิต"

เชิญร่วมกิจกรรม "การทำอาหารเพื่อสุขภาพกายและจิต"

 

ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมเล็กๆ ที่ทำให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าได้ตระหนักรู้ถึงพลังความสามารถ เพื่อส่งผ่านความรักและปรารถนาดีให้กับตัวเองและครอบครัว มาร่วมกับเราในกิจกรรม

 การทำอาหารเพื่อสุขภาพกายและจิต

            อย่าปล่อยชีวิตไว้กับผู้อื่น อย่าปล่อยร่างกายให้สุ่มเสี่ยงกับความเจ็บป่วย อย่าบอกตัวเองว่าไม่มีเวลา อย่าบอกตัวเองว่าทำไม่เป็นหยุดคิดสักนิดก่อนพูดคำว่าไม่เพราะไม่เช่นนั้นร่างกายก็จะไม่เหลือเวลาให้เราเช่นกัน

กระบวนการ                                                           
            เข้าครัวกับแม่ครัวอาศรมวงศ์สนิท และพี่นี (เพียงพร ลาภคล้อยมา)  แลกเปลี่ยนสูตรอาหาร การดูแลสุขภาพ กายและจิต  สนทนาเรื่องราวชีวิตและความคิดเห็น เยียวยาจิตและกายด้วยสมาธิภาวนา สวดมนต์

วิทยากร

  • แม่ครัว จากอาศรมวงศ์สนิท ที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การทำอาหารเพื่อสุขภาพ จากแม่ยุพิน ทับสีสด (อดีตแม่ครัวอาศรมวงศ์สนิท)
  • เพียงพร ลาภคล้อยมา  วิทยากร ธรรมชาติกับการเยียวยา

วันเวลา วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555

สถานที่  อาศรมวงศ์สนิท รังสิตคลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/ ท่าน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                                     

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  อาศรมวงศ์สนิท 
โทรศัพท์ 0-3733-2218   0-3733-2296-7
โทรสาร 0-3733-3184 
หรือ คุณศรีสุดา  มีชัย โทร.
084 3500 946       
เว็บไซต์ www.semsikkha.org, 
www.wongsanit-ashram.org 
อีเมล์ info@wongsanit-ashram.org         

 +ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการและใบสมัคร
ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างเลยค่ะ+