Accessibility help

เมนูหลัก

ออกกำลังอย่างผ่อนคลาย แบบแม่สูงวัยกับลูก

 
ขอเชิญมาร่วมฟังการดูแลสุขภาพให้กับคุณแม่สูงอายุและออกกำลังกายเบาๆในแนวทางแพทย์แผนไทย กับคุณสัญชัย เมฆฤทธิ์ไกร  ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม สนใจสำรองที่นั่งได้ที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 0-2954-2346-7