Accessibility help

เมนูหลัก

ห้องเรียนพ่อแม่ ตอน ""เพิ่มภูมิรู้ กับกฎหมายใกล้ตัว"

ห้องเรียนพ่อแม่ ตอน ""เพิ่มภูมิรู้ กับกฎหมายใกล้ตัว"

 

 ห้องเรียนพ่อแม่ครั้งที่ ๕.๖/๒๕๕๔๕

"เพิ่มภูมิรู้ กับกฎหมายใกล้ตัว"

=======================ขอเชิญ ครอบครัว และ ลูกๆ เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม

ห้องเรียนพ่อแม่ครั้งที่ ๕.๖/๒๕๕๔๕

ดุลยภาพกับการดูแลครอบครัวและตนเอง ตอนที่ ๕

ตอน

"เพิ่มภูมิรู้ กับกฎหมายใกล้ตัว"
: กฎหมายใกล้ๆตัวเรา ที่ครอบครัวควรรู้ไว้ เพื่อการใช้ชีวิต และ ดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นสุข
ช่วงเช้า : workshop ถึงลูกถึงคน

ช่วงบ่าย : พบกับ คุณภปกชนก ทับเที่ยง นักกฎหมาย/ผู้เชี่ยวชาญ

วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕

: เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐น.

ณ ห้องประชุมร้านเลมอนฟาร์ม สาขาถนนแจ้งวัฒนะ

(ภายในศูนย์การค้า ดิ อเวนิว ถนนแจ้งวัฒนะ)สำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่

๐๒-๙๕๔-๒๓๔๖ ถึง ๗  (ในวันเวลาราชการ)

หรือที่ คุณยีนส์ ๐๒-๒๑๑๙๒๐๒ ,  ๐๘-๐๒๙๙๔๓๖๙
(วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.)