Accessibility help

เมนูหลัก

สวนจตุจักร

สวนจตุจักร

 

ที่ตั้ง                              ถนนกำแพงเพชร 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

เบอร์โทรศัพท์                 02 272-4575/    โทรสาร -

เวลาทำการ                    04.30 -21.00 น. ทุกวัน

ค่าธรรมเนียม                 ไม่มี

การเดินทาง                   สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) มาลงที่สถานีสวนจตุจักร หรือ BTS หมอชิต หรือโดยรถเมล์สาย 3, 26, 34, 49, 58, 77, 96, 122, 134, 136, 138, 145, 157, 158, 170, 508, 510, 517

เว็ปไซต์         http://203.155.220.217/office/ppdd/publicpark/thai/mainpark/T_Chatuchak.html

ประวัติและการจัดแสดง   ปี พ.ศ. 2518 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน 100ไร่ เพื่อสร้างสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2518 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า สวนจตุจักร และในวันที่ 4 ธันวาคม 2523 สวนสาธารณะแห่งนี้จึงได้เปิดเป็นอย่างเป็นทางการ

สภาพของพื้นที่/ขนาด    190 ไร่

จุดเด่นของสถานที่        นอกจากพื้นที่สีเขียวจากต้นไม้นานาพรรณแล้ว จุดเด่นอีกประการของสวนสาธารณะแห่งนี้คือ อนุสรณ์ที่เป็นประจักษ์พยานแห่งความร่วมมือในการสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ของหน่วยงานต่างๆ พ่อค้า และประชาชน นั่นก็คือ หอนาฬิกา นาฬิกาดอกไม้ ประติมากรรมอาเซียน 6 ประเทศ นอกจากนั้นยังมี สวนจราจรเยาวชน ซึ่งเป็นการจัดเส้นทาง จักรยาน ติดป้ายเครื่องหมายจราจร ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ วินัยการจราจรด้วย

กิจกรรม/อุปกรณ์ที่ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว       สำหรับครอบครัวที่รักสุขภาพสามารถมาออกกำลังกายทั้งเดิน วิ่ง หรือจะคลายเครียดด้วยการพายเรือ ถีบจักรยานน้ำในสระน้ำกลางสวน

ข้อแนะนำ                      หากครอบครัวเดินทางมาในวันเสาร์-อาทิตย์ยังสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดนัดจตุจักรซึ่งอยู่ไม่ห่างกันได้อีกด้วย

 

 

แผนที่/แผ่นผับ