Accessibility help

เมนูหลัก

ศิริราชจัดอบรมผู้ปกครองที่มีปัญหาลูกติดเกม "ฟรี"

ขอเชิญ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองที่กำลังปวดหัวกับปัญหาลูกติดเกม
เข้าร่วมการอบรมในโครงการ
“เกมสมดุล ชีวิตสมดุล”
เพื่อปรับพฤติกรรมและลดปัญหาการติดเกมในเด็ก
 

 
รูปแบบการอบรม:
โดยการฝึกอบรม จะจัดขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 7 สัปดาห์ เว้นสัปดาห์ที่มีวันหยุดราชการ และมีการนัดมาเพื่อทบทวนเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็ก 1 เดือนหลังการฝึกอบรมสิ้นสุดลง จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละ 2.5 ชม. มีเนื้อหาในการสอนทักษะการปรับแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
 
วัน-เวลาอบรม:
รอบ 1 ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-19.00 น. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 8 ครั้ง ช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค.
รอบ 2 ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-11.30 น. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 8 ครั้ง ช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค.
รอบ 3 ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-11.30 น. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 8 ครั้ง ช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย.
 
สถานที่อบรม: ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  โทร.02-419-4275, 085-843-0220
หรือที่ www.healthygamer.net/information/news/8709
 
กรอกรายละเอียดและส่งมาที่
เบอร์โทรสาร 02-4113843 หรือ
ทางไปรษณีย์ :พญ.พิชญา ตันธนวิกรัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 8)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 
 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม…รับจำนวนจำกัด
 
หมายเหตุ:
· การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการติดเกมในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รหัสโครงการ  534/2554(EC2)
· ผู้ปกครองที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเท่านั้นที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต