Accessibility help

เมนูหลัก

ขอเชิญเช่าบูชา เหรียญและรูปหล่อ หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแพทย์แผนโบราณ

ขอเชิญเช่าบูชา เหรียญและรูปหล่อ หมอชีวกโกมารภัจจ์  บรมครูแพทย์แผนโบราณ  ผู้ซึ่งเป็นนายแพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- ผู้ที่เป็นบิดาแห่งวงการแพทย์แผนโบราณ
- ผู้ที่สามารถผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะคนได้  เมื่อ 2 พันกว่าปี
- ผู้ที่มีความเมตตาชั้นสูง  ปรารถนาให้คนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
- ผู้ที่มีบุญคุณอันมหาศาลต่อศาสนาพพุทธ  และพุทธศาสนิกชน
- และคุณวิเศษอีกมากมาย  ไม่สามารถจะบรรยายได้ครบถ้วน

ขณะนี้เปิดโอกาสให้ท่านได้เช่าบูชาแล้ว
ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.mysoul.co.cc

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต