Accessibility help

เมนูหลัก

ขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งเครือข่ายครอบครัว ปี 2561

ขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งเครือข่ายครอบครัว ปี  2561

 งานเดิน-วิ่งการกุศล เครือข่ายครอบครัว เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 7   วิ่งเพื่อบ้านปลอดบุหรี่ Run for smoke free family
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภาวะวิกฤติ และสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับดำรงชีวิตแก่เด็กและครอบครัวที่มีผู้พิการ เช่น เครื่องดูดเสมหะ ที่นอนลม อุปกรณ์ทำแผล ผ้าอ้อมสำเร็จรูป  และทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในระยะยาว

ชวนคนที่คุณรัก มาร่วมกิจกรรมและร่วมช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนในสังคม ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 25ุ61 ตั้งแต่เวลา 04.30 น ลงทะเบียนรับสมัคร เวลา 06.00 น. เริ่มกิจรรม
ที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ค่าสมัคร ท่านละ 400 บาท พร้อมรับเสื้อยืดผ้าเนื้อดี 1 ตัว
รับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย(ทั้งเดินและวิ่ง) และพิเศษกรอบรูป ครอบครัวพร้อมรูป  ทุกท่าน
....
เพลิดเพลินกิจกรรมการแสดงบนเวที ชมนิทรรศการด้านครอบครัว และร่วมสนุกในซุ้มกิจกรรม